Duurzame Ontwikkeling

e sdg logo without un emblem square cmyk transparent

In 2015 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2030 goedgekeurd. De Agenda omvat een gedeeld overzicht voor vrede en rijkdom van mens en planeet voor nu en de toekomst. Hij wordt geconcretiseerd door 17 doelwitten van duurzame ontwikkeling (SDG’s). De leden van de VN worden opgeroepen deze doelwitten samen na te streven. Ze erkennen dat het beëindigen van armoede en andere ontberingen hand in hand gaat met strategieën die gezondheid en onderwijs verbeteren, ongelijkheid verminderen en economische groei nastreven. Daarbij besteden ze ook aandacht aan klimaatverandering en behoud van oceanen en wouden. MYRRHA draagt actief bij aan de realisatie van verschillende SDG’s.

SDG3b3 v2

 

De Proton Target Facility van MYRRHA zal een sleutelrol spelen in het onderzoek, de ontwikkeling en productie van radio-isotopen die gebruikt zullen worden in de diagnose en behandeling van kanker. Deze radio-isotopen zullen oncologen en radiologen in staat stellen om tumoren nauwkeuriger te lokaliseren via PET-scans, waardoor de diagnose en behandeling met bestraling kunnen verbeteren. Daarnaast zal MYRRHA meer en zuiverdere radio-isotopen produceren. MYRRHA zal zich ook toeleggen op radio-isotopen van de nieuwste generatie, die preciezer werken en minder neveneffecten hebben op de patiënt.

SDGWasteb3

 

In een recent verslag heeft het Intergovernmental Panel on Climate Change een aantal wetenschappelijke modellen onderzocht die de opwarming van de aarde willen beperken tot 1,5 tot 2 ºC. Het IPCC heeft bevestigd dat bij de meeste van die modellen een belangrijke rol is weggelegd voor kernenergie als opwekker van elektriciteit met weinig of geen CO2-uitstoot. MYRRHA draagt bij aan onderzoek naar de grootste uitdaging van kernenergie: de behandeling van kernafval. Het is nu al perfect mogelijk om het grootste deel van het kernafval te recycleren tot mixed odide fuel of MOX, die in de meeste bestaande kernreactoren hergebruikt kan worden. Deze recyclage is geen oplossing voor de relatief kleine hoeveelheid langlevend en hoogtoxisch afval dat honderdduizenden jaren opgeslagen moet worden in stabiele ondergrondse lagen. De unieke eigenschappen van MYRRHA, een door een deeltjesversneller aangedreven subkritische reactor die gekoeld wordt door een eutecticum van lood-bismut, zorgen ervoor dat baanbrekend onderzoek uitgevoerd kan worden naar de

transmutatie van deze elementen, de zogenaamde mineure actiniden, naar andere elementen die slechts enkele honderden jaren veilig opgeslagen moeten worden vóór ze hun oorspronkelijk natuurlijk stralingsniveau weer bereiken. Van deze transmutatietechnologie wordt verwacht dat hij de belangrijkste hinderpaal inzake behandeling van nucleair afval uit de weg ruimt. Dit kan nieuwe partnerschappen creëren die de uitstoot van CO2 verminderen en het zo mogelijk maken om energie te leveren aan ontwikkelde en ontwikkelende gemeenschappen, zodat die kunnen innoveren en economische groei bereiken.