Economische Cluster

MYRRHA Project

Een onderdeel van de sociaal-economische impactstudie van PricewaterhouseCoopers richtte zich op de economische effecten en de inplanting van hightech bedrijvenclusters.

Tijdens de constructiefase profiteren vooral internationale bedrijven van de economische activiteit, met 64% van de totale impact. Belgische bedrijven nemen 36% voor hun rekening. Deze verhouding komt overeen met het belang van 40% dat de Belgische overheid investeert in MYRRHA. Dat betekent dat internationale partnerlanden 60% van de investering toegekend krijgen.

De sector “architecturale en ingenieursactiviteiten” haalt het grootste aandeel met 65%.

Vanaf de oplevering van Fase 1 (linac tot 100 MeV) zal de economische activiteit onder andere bestaan uit:

Cluster
  • Onderzoek, ontwikkeling en productie van radio-isotopen, zowel van het innovatieve type met alfatherapie en theranostische methode (linac – PTF, Fase 1) als conventionele radio-isotopen, waaronder isotopen voor beeldvorming (Tc-99 ter vervanging van productie BR2, Fase 3).
  • Ontwikkeling van materialen voor fusie: het testen van materialen in omstandigheden die voorkomen in fusiereactoren. Voorbeeld: structureel materiaal voor tritium breeding blanket modules, een van de belangrijkste en technisch meest uitdagende componenten bij fusiereactoren die in rechtstreeks contact staan met het hete plasma.
  • Bevestiging van kernenergie als een duurzame elektriciteitsvorm met lage CO2-uitstoot door het oplossen van het probleem van kernafval via de kennisopbouw door middel van transmutatie.
  • Fundamenteel onderzoek.