Tewerkstelling

PWC

In 2017 heeft MYRRHA aan PricewaterhouseCoopers de opdracht gegeven om een sociaal-economische impactstudie uit te voeren op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

PwC kwam tot de conclusie dat de sociaal-economische impact van MYRRHA over zijn hele levensduur tot 2065 uitgedrukt in toegevoegde waardeschepping uitkwam op € 6,4 miljard. In de constructiefase schept MYRRHA voor € 1,5 miljard (23%) aan toegevoegde waarde; tijdens de exploitatie € 4,9 miljard (77%).

De totale sociaal-economische impact uitgedrukt in tewerkstelling gecumuleerd tot 2065 wordt geraamd op ongeveer 34.000 voltijdse equivalenten (FTE’s). Hier ligt de klemtoon eerder op de constructiefase, die goed is voor ruim 18.000 gecumuleerde FTE’s (54%), terwijl er tijdens de operationele fase ongeveer 15.500 FTE’s gecumuleerd bijkomen, onder andere voor onderhoudsopdrachten.

 

Ook MYRRHA’s internationale partners en leveranciers zullen meegenieten van bijkomende tewerkstelling. Hierbij tellen bijvoorbeeld opportuniteiten voor burgerlijke en industriële ingenieurs, en onderdelen voor de versneller, reactor en constructie.

Bij opportuniteiten tijdens de exploitatie horen de aanmaak van kernbrandstof, onderhoud en onderzoeksprojecten en hun spin-offs.

Contacteer ons gerust indien je de mogelijkheden samen met ons wil verkennen.