MYRRHA Gefaseerde uitvoering

Op 7 september 2018 besloot de Belgische federale regering dat het MYRRHA-project gebouwd zal worden op de site van SCK CEN in Mol. Op basis van een volledige begroting voor het project van € 1,6 miljard heeft de Belgische regering € 558 m toegekend voor de uitvoering in verschillende fasen.

Daarnaast heeft de Belgische regering de oprichting aangekondigd van een internationale vereniging zonder winstoogmerk die ideaal geplaatst zal zijn om investeringen van bijkomende partnerlanden te verwelkomen. Aangezien MYRRHA deel uitmaakt van ESFRI (het European Strategic Forum for Research Infrastructure) en SET (European Strategic Energy Technologies) van de Europese Unie, is het project een kandidaat voor financiering van de Europese Investeringsbank (EIB).

MYRRHA zal gebouwd worden in drie fasen:

  • Fase 1: ontwerp en bouw van het eerste deel van de linac (tot 100 MeV), van de Proton Target Facility en van het Fusion Target Station. Deze fase moet de operationele betrouwbaarheid bevestigen van de linac die later nodig is om de reactor te voeden met protonen uit de volledige versneller (600 MeV). Deze fase omvat ook onderzoek en ontwikkeling van de uitbreiding van de versneller tot 600 MeV en van de subkritische reactor, alsook de pre-licensiëring. De planning van Fase 1 voorziet in oplevering in 2026.
  • Fase 2: uitbreiding van de linac 100 MeV tot 600 MeV. Deze verlenging is nodig om de reactor aan te sturen. Bij het einde van deze fase zal de versneller ongeveer 400 m lang zijn. Oplevering van Fase 2 is voorzien voor 2033.
  • Fase 3: bouw van de reactor. Alle primaire systemen worden ondergebracht in de dubbelwandige kuipreactor die onder normale luchtdruk zal werken. De subkritische reactor zal gevoed worden door neutronen die in de spallatiebron gevormd worden uit de protonenbundel van de linac. De snelle reactor wordt gekoeld door een eutecticum van lood-bismut en zal een maximaal thermisch vermogen hebben van 100 MW. De reactor zal volledig operationeel zijn in 2036.