MYRRHA Reactor

MYRRHA Reactor

De reactor van MYRRHA is uniek in vele opzichten. De kuipreactor wordt gekoeld door 7800 ton lood-bismut eutecticum (LBE). Alle primaire systemen bevinden zich binnen een dubbelwandige kuip van 16 m hoog en met een diameter van 10 m.

LBE is een doelbewuste keuze als koelmiddel en spallatiebron voor de reactor van MYRRHA:

  • Breed temperatuurbereik: LBE heeft een relatief laag smeltpunt (125 ºC) vergeleken met de individuele componenten (lood 327 ºC, bismut 271 ºC). LBE kookt maar op 1670 ºC en is een uitstekende warmtegeleider. Dit laat toe om de reactor bij normale atmosferische druk te laten werken.
  • Stralingsbescherming: LBE is een uitstekend schild dat gammastralen blokkeert.
Reactor16cut
  • Virtueel transparant voor neutronen: LBE is een uitstekende omgeving als spallatiebron in de reactor, waar de protonenbundel van de linac omgevormd wordt in de neutronen die nodig zijn om de kernreactie in stand te houden.
  • Samenstelling van de brandstof: LBE laat toe dat naast uranium 235 en 238 andere brandstoffen gebruikt kunnen worden, zoals mixed oxides (MOX). Simulaties hebben bovendien aangetoond dat een reactor die gestuurd wordt door een versneller en gekoeld wordt door LBE, tot 30% aan mineure actiniden als brandstof kan bevatten, zoals neptunium, americium en curium.
  • Reactoren met LBE gebruiken veel minder kernbrandstof en produceren veel minder kernafval.

De standaardopstelling van MYRRHA voorziet in een subkritische werking: de reactor bevat niet voldoende splijtstof om de kernreactie in stand te houden. Het ontwerp van de reactor is voor veiligheidsredenen gebaseerd op passieve koeling: bij het plots uitvallen van de reactor vanwege elektrische fout of afschakeling van de linac wordt de reactor gekoeld door de natuurlijke stroming van het LBE.

MYRRHA zal een maximaal vermogen hebben van 100 MWth.