MYRRHA op de Duitse beeldbuis

“Met MYRRHA kunnen we ervoor zorgen dat kernafval straks nog maar 300 jaar radiotoxisch blijft.” Een technologische oplossing om kernafval te behandelen, werpt een ander licht op de klimaatproblematiek en de rol die kernenergie hierin. Maar hoe werkt dat juist? Waar staat het onderzoek naar die zogenaamde transmutatietechniek? Op welke termijn kan de techniek worden ingezet? Michael Grytz – journalist bij de Duitse televisiezender ARD – kwam poolshoogte nemen bij het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN. Met MYRRHA is SCK CEN koploper in het onderzoek naar die veelbelovende techniek.

Recent werd Europa geteisterd door zware overstromingen. Nu de klimaatproblematiek in het centrum van de belangstelling staat, laait ook de discussie rond de kernenergie opnieuw op. Kan kernenergie een rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering? Moeten we kernenergie meenemen in de berekeningen om onze klimaatdoelstellingen te behalen? Frankrijk is overtuigd van wel. Voor Duitsland weegt dat niet op tegen de nadelen, die aan kernenergie verbonden zijn. Het land stipt de kernafvalproblematiek aan. Het radioactieve afval zal honderdduizenden jaren schadelijke straling uitzenden, maar wat als … we die periode drastisch kunnen verkorten en het volume tot een fractie kunnen herleiden dankzij technologische vooruitgang?

MYRRHA wil voor die technologische vooruitgang zorgen. “Of een land kerncentrales langer openhoudt, is een politieke beslissing. Die beslissing is onafhankelijk van wat met het afval moet gebeuren. Daarvoor moet sowieso een oplossing komen. Het is onze wetenschappelijke plicht om aan oplossingen te werken. De oplossing voor het kernafval noemen we ‘transmutatie’”, aldus Hamid Aït Abderrahim, adjunct-directeur-generaal bij SCK CEN en directeur van MYRRHA. “Dankzij de transmutatietechniek kunnen we het volume aan eindafval met factor 100 verminderen en de radiotoxiciteit tot 300 jaar terugbrengen – in plaats van 300 000 jaar. MYRRHA is koploper ”

Hoe ver staan we met dat onderzoek? Zal MYRRHA al het Europese kernafval verwerken? Indien niet, dient er dan een nieuw nucleair park te komen om dat kernafval te ‘verbranden’? Komt daarbij energie vrij? En hoe inherent veilig is die technologie?

Om al die vragen te beantwoorden, bracht journalist Michael Grytz een bezoek aan onze sites in Mol en Louvain-la-Neuve. Hamid Aït Abderrahim en Klaus Kümpel van Institut für Angewandte Physik (IAP – Goethe Universität) waarmee MYRRHA al sinds 1999 samenwerkt, gaven tekst en uitleg.

Herbekijk de uitzending van Europamagazin.