EN | FR | NL

Over ons

Een innovatieve nucleaire installatie

Wat onderscheidt MYRRHA als het eerste prototype ter wereld van een kerninstallatie die wordt aangedreven door een deeltjesversneller?

icon 01

MYRRHA: subkritische reactor

Door de unieke configuratie van MYRRHA – bekend als Accelerator Driven System (ADS) – heeft de kern niet voldoende splijtbaar materiaal om de kettingreactie van kernsplijting spontaan in stand te houden. We noemen dat een subkritische reactor. 

Hij moet daarom voortdurend gevoed worden door een externe neutronenbron via een deeltjesversneller. De deeltjesversneller vuurt protonen af op een doelwit en maakt op die manier neutronen aan, die de splijtingsreacties in de reactor zullen onderhouden.

icon 02

Een verbindend onderzoeksprogramma

Hoewel MYRRHA in België werd opgericht, werden vanaf het begin onophoudelijk samenwerkingen en partnerschappen gestimuleerd, zowel in binnen- als buitenland.

Het was altijd de bedoeling van het SCK•CEN om van deze geweldige onderzoeksinfrastructuur een ontmoetingsplaats voor internationaal O&O te maken. Iedereen laten profiteren van de expertisegebieden en de grenzen verleggen van wetenschappelijke en technologische kennis.

icon 03

Verschillen met het verleden

MYRRHA onderscheidt zich ook van de bestaande reactoren in andere opzichten:

  • MYRRHA werkt met snelle neutronen, aangedreven door een versneller. Dankzij deze snelle neutronen zal de splijtstof efficiënter worden gebruikt in de reactor, waardoor het radioactief afval zal verminderen.
  • De reactor wordt gekoeld door een lood-bismutlegering.

Planning

20190402 Timeline NL

Genereert omzet, imago en banen

MYRRHA zal zich in Mol, België bevinden, op het grondgebied van het Studiecentrum voor Kernenergie SCK•CEN. Het zal dienen als een unieke aantrekkingspool.

icon roi

ROI

Van het begin tot het einde van haar werking zal MYRRHA naar schatting ongeveer 6,7 miljard EUR aan toegevoegde waarde en 34.000 jaarlijkse FTE's genereren (sociaal-economische impactschatting door PricewaterhouseCoopers in 2017). 

icon image building

Imago-opbouw

MYRRHA draagt bij aan het imago van het SCK•CEN, alsook aan dat van de regio waarin wij actief zijn (de Kempen) en van België in het algemeen. Het project trekt specialisten van over de hele wereld aan en versterkt onze internationale positie en reputatie als expertisecentrum.

We zullen niet alleen nieuwe generaties van experts opleiden, maar dit enorme wereldwijde project zal ons ook in staat stellen om banden aan te knopen met tal van andere onderzoeksinstellingen, universiteiten en bedrijven in België en in het buitenland.

icon jobcreation

Werkgelegenheid

Gemiddeld zullen er jaarlijks bijna 700 personen aan MYRRHA werken, dat zowel tijdens de constructiefase als tijdens de uitbating van de infrastructuur. De dynamische impuls als gevolg van de werking van MYRRHA zal ook extra banen creëren via spin-offs en de vestiging van nieuwe hightechbedrijven in onze streek.

Kom werken bij MYRRHA

Wilt u meehelpen om van deze innovatieve en uitdagende onderzoeksinstallatie een realiteit te maken? We hebben slimme mensen nodig met een wetenschappelijke, operationele en internationale achtergrond die enthousiast zijn en geloven in de toekomst van wat we doen. Kom het MYRRHA-team versterken.

Ontdek onze vacatures