Procurement

Als stichting van openbaar nut zijn we gebonden aan de strikte Belgische wetgeving inzake openbare aanbestedingen. Hieronder vind je een overzicht van de huidige openbare aanbestedingen  voor MYRRHA waaraan je bedrijf kan deelnemen. 

Op publicprocurement.be, de portal site for openbare aanbestedingen, vind je alle regels mbt dit onderwerp. Je vindt hier alle informatie zoals handleidingen, voorbeeld documenten en contacten die je nodig hebt in alle fases van de aanbesteding, van wetgeving tot de elektronische verwerking van openbare contracten. Klik op 'e-Tendering' en 'e-Notification' om toegang te krijgen tot het Europees aanbestedingsplatform.

Reference + URL Title Description Submission deadline
SCK•CEN-2020-100-AF-F02 SC cavities MYRRHA/MINERVA 100 MeV LINAC For the implementation of the MYRRHA/MINERVA 100 MeV proton LINAC, superconducting single spoke cavities made of high grade niobium are needed.  23/06/2020