Procurement

Als stichting van openbaar nut zijn we gebonden aan de strikte Belgische wetgeving inzake openbare aanbestedingen.Op dit ogenblik zijn er geen huidige openbare aanbestedingen voor MYRRHA waaraan je bedrijf kan deelnemen. 

Op publicprocurement.be, de portal site for openbare aanbestedingen, vind je alle regels mbt dit onderwerp. Je vindt hier alle informatie zoals handleidingen, voorbeeld documenten en contacten die je nodig hebt in alle fases van de aanbesteding, van wetgeving tot de elektronische verwerking van openbare contracten. Klik op 'e-Tendering' en 'e-Notification' om toegang te krijgen tot het Europees aanbestedingsplatform. Via e-Notification kan je jezelf inschrijven op de waarschuwingsdienst die je onmiddellijk een bericht zal sturen wanneer een nieuwe aanbesteding gepubliceerd wordt.

Een andere mogelijkheid is om je interesse in toekomstige projecten kenbaar te maken via een korte email aan onze aankoopdienst. In deze email kan je je bedrijf en zijn toegevoegde waarde voor het project voorstellen. We contacteren je dan van zodra er een geschikte opportuniteit is.