EN | FR | NL

Expert in Ionenbundel-optica (Beam-Optics)


Deadline: 01/02/2019
Referentie: 552

Functiebeschrijving 

Het SCK•CEN ontwikkelt de multifunctionele bestralingsinstallatie MYRRHA, een flexibele snelspectrum onderzoeksreactor die wordt aangedreven door een deeltjesversneller (ADS = Accelerator Driven System). Volgens het gefaseerde implementatieplan van MYRRHA zal een eerste installatie op het SCK•CEN te Mol worden gebouwd, bestaande uit een lineaire protonversneller van 100 MeV, gekoppeld aan een protondoel-faciliteit. Deze faciliteit bevat een installatie voor de “online extractie en scheiding” van radioactieve isotopen (Engels: ISOL, Isotope Separation OnLine) voor fundamenteel onderzoek in de natuurkunde en voor medische toepassingen. De faciliteit zal eveneens een doelstation voor onderzoek naar materialen voor fusie-gerelateerde toepassingen bevatten. In de ISOL faciliteit worden radioactieve isotopen geproduceerd door specifieke materialen te bestralen met de protonenbundel. De geproduceerde isotopen worden onttrokken uit de bestraalde materialen, geïoniseerd en uitgezuiverd door middel van een mass-separator om uiteindelijk als “radioactieve ionenbundels” (RIB) aangeleverd te worden aan de verschillende eindgebruikers.

In het kader van dit project is het Institute for Advanced Nuclear Systems (ANS) op zoek naar een "expert in ionenbundeloptica" om toe te treden tot de Proton Target Research (PTR)-eenheid van de Accelerator Project (ACP)-groep.

Als expert in ionbundel-optica maakt u deel uit van het zogenaamde “ISOL-team” en heeft u de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Ontwerp van het systeem voor het transport van de protonenbundel naar de verschillende doelstations;
 • Ontwerp van een rastersysteem om de protonenbundel te spreiden over de volledige oppervlakte van het doelwit;
 • Ontwerp van het transportsysteem voor de radioactieve ionenbundel stroomafwaarts van het ISOL systeem voor verdere distributie naar de verschillende collector- en experimenteerstations;
 • Specificatie en ontwerp van de verschillende ion-optische elementen in de protonen- en ionenbundel-lijnen voor efficiënt transport en distributie van bundels.
 • Specificatie en ontwerp van de vereiste systemen van bundeldiagnose om een efficiënt en veilig transport van de protonen- en ionenbundels te garanderen.

Vereiste kwalificaties

 • Master-/doctoraatsdiploma in de fysica of in de ingenieurswetenschappen;
 • Expertise in het ontwerp van systemen voor versnelling, transport en manipulatie van geladen deeltjesbundels;
 • Ervaring met bundeloptische modellering, bundeldynamica en traceercodes voor deeltjes, simulaties van één en meerdere deeltjes (zoals TraceWin MAD-X, SIMION, ...);
 • Ervaring met ontwerp van magnetische systemen is een troef;
 • Gebruik van programmeertalen (Python, Matlab, C/C++…);
 • Uitstekende communicatie- en rapportagevaardigheden;
 • Vlotte beheersing van het Engels (met de bekwaamheid om technische specificaties & rapporten op te stellen en om mondelinge presentaties te geven). Kennis van het Frans of het Nederlands is een troef;
 • Bereid om af en toe naar het buitenland te reizen (afhankelijk van de ervaring van de kandidaat, mogelijkheid om een opstartperiode van maximaal 3 maanden door te brengen bij samenwerkende laboratoria in het buitenland);

Contact

Indien u vragen heeft, neem contact op met Patricia Van Pottelbergh: +32 (0)14 33 25 82.


Solliciteer hier