EN | FR | NL

Ingenieur Elektromechanica - collector-station


Deadline: 01/02/2019
Referentie: 546

Functiebeschrijving 

Het SCK•CEN ontwikkelt de multifunctionele bestralingsinstallatie MYRRHA, een flexibele snelspectrum onderzoeksreactor die wordt aangedreven door een deeltjesversneller (ADS = Accelerator Driven System). Volgens het gefaseerde implementatieplan van MYRRHA zal een eerste installatie op het SCK•CEN te Mol worden gebouwd, bestaande uit een lineaire protonversneller van 100 MeV gekoppeld aan een protondoel-faciliteit. Deze faciliteit bevat een installatie voor de “online extractie en scheiding” van radioactieve isotopen (Engels: ISOL, Isotope Separation OnLine) voor fundamenteel onderzoek in de natuurkunde en voor medische toepassingen. De faciliteit zal eveneens een doelstation voor onderzoek naar materialen voor fusie-gerelateerde toepassingen bevatten. In de ISOL faciliteit worden radioactieve isotopen geproduceerd door specifieke materialen te bestralen met de protonenbundel. De geproduceerde isotopen worden onttrokken uit de bestraalde materialen, geïoniseerd en uitgezuiverd door middel van een mass-separator om uiteindelijk als “radioactieve ionenbundels” (RIB) aangeleverd te worden aan de verschillende eindgebruikers.

In het kader van dit project is het Institute for Advanced Nuclear Systems (ANS) op zoek naar een ingenieur elektromechanica die zich toelegt op het ontwerp van het isotopencollectorstation en het ontwerp van het rendementsstation. De geselecteerde kandidaat zal toetreden tot de Proton Target Research (PTR)-eenheid van de Accelerator Project (ACP)-groep.

Als burgerlijk ingenieur elektromechanica maakt u deel uit van het zogenaamde “ISOL-team” en heeft u de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Ontwerp van een "collectorstation" aangesloten op het ISOL-systeem, waarin specifieke langlevende radio-isotopen worden verzameld op een substraat;
 • Ontwerp van het transportsysteem om de radio-actieve substraten van het collectorstation naar een speciale installatie te brengen voor verdere verwerking of verzending van de verzamelde radio-isotopen (hot-cell / handschoenenkast/ afgeschermde container);
 • Ontwerp van de aansluiting van het collectorstation op de ionenbundel-lijn van het ISOL-systeem en de verschillende hulpsystemen;
 • Ontwerp en bouw van een prototype van het “collectorstation” om de goede werking ervan te evalueren;
 • Ontwerp en ontwikkeling van een prototype van het "opbrengststation" dat toelaat geproduceerde radio-actieve ionenbundel te karakteriseren en het ISOL-systeem netjes af te regelen om te komen tot een optimale productie van de gewenste radio-isotopen ;
 • Na de bouw van de faciliteit bent u verantwoordelijk voor de betrouwbare werking van het collectorstation en het opbrengststation en voor de implementatie van elke gewenste aanpassing volgens het operationeel programma.

Vereiste kwalificaties

 • Master of science diploma in elektromechanica;
 • Ervaring met het ontwerp en/of de integratie van systemen onder hoog vacuüm;
 • Ervaring met het ontwerp van systemen die vanop afstand dienen te worden gehanteerd evenals ervaring met het ontwerp van systemen die dienen te worden gehanteerd in een hot-cell ;
 • Ervaring met werken in een nucleaire faciliteit is een pluspunt;
 • Ervaring met kennis in een van de volgende domeinen vormt een troef:
  • Radioactief verval en spectroscopie;
  • Stralingsmonitoring;
  • Materiaalwetenschap;
  • Radiochemie;
 • Goede communicatie- en coördinatievaardigheden;
 • Vlotte beheersing van het Engels (met de bekwaamheid om technische specificaties & rapporten op te stellen en om mondelinge presentaties te geven). Kennis van het Frans of het Nederlands is een troef;
 • Bereid om af en toe naar het buitenland te reizen.

Contact

Indien u vragen heeft, neem contact op met Patricia Van Pottelbergh: +32 (0)14 33 25 82.


Solliciteer hier