EN | FR | NL

Ingenieur elektromechanica - “Remote handling”


Deadline: 01/02/2019
Referentie: 547

Functiebeschrijving 

Het SCK•CEN ontwikkelt de multifunctionele bestralingsinstallatie MYRRHA, een flexibele snelspectrum onderzoeksreactor die wordt aangedreven door een deeltjesversneller (ADS = Accelerator Driven System). Volgens het gefaseerde implementatieplan van MYRRHA zal een eerste installatie op het SCK•CEN te Mol worden gebouwd, bestaande uit een lineaire protonversneller van 100 MeV gekoppeld aan een protondoel-faciliteit. Deze faciliteit bevat een installatie voor de “online extractie en scheiding” van radioactieve isotopen (Engels: ISOL, Isotope Separation OnLine) voor fundamenteel onderzoek in de natuurkunde en voor medische toepassingen. De faciliteit zal eveneens een doelstation voor onderzoek naar materialen voor fusie-gerelateerde toepassingen bevatten. In de ISOL faciliteit worden radioactieve isotopen geproduceerd door specifieke materialen te bestralen met de protonenbundel. De geproduceerde isotopen worden onttrokken uit de bestraalde materialen, geïoniseerd en uitgezuiverd door middel van een mass-separator om uiteindelijk als “radioactieve ionenbundels” (RIB) aangeleverd te worden aan de verschillende eindgebruikers.

In het kader van dit project is het Institute for Advanced Nuclear Systems (ANS) op zoek naar een ingenieur elektromechanica met ervaring in “Remote handling”. De geselecteerde kandidaat zal toetreden tot de Proton Target Research (PTR)-eenheid van de Accelerator Project (ACP)-groep.

U maakt deel uit van het zogenaamde “PTF-systems team“ binnen de Proton Target Research (PTR)-eenheid en hebt de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Definiëren van de “remote handling” vereisten voor systemen die een manipulatie vanop afstand vragen omwille van te hoge stralingsintensiteiten. Het gaat hier oa. over de manipulatie van de verschillende modules die deel uitmaken van het ISOL-systeem, maar ook over verschillende andere systemen die zich in de faciliteit bevinden;
 • Input leveren en bijdragen aan het ontwerp van de verschillende modules van het ISOL-systeem die van op afstand dienen te worden gemanipuleerd (doelwit-module, bundeldiagnostiek, front-end, collimator, beamdump enz.) en verschillende andere modules in de faciliteit;
 • Duidelijk definiëren hoe de verschillende modules van op afstand zullen worden gemanipuleerd;
 • Definiëren van de procedures die het onderhoud van verschillende ISOL-componenten en -systemen in een hotcell mogelijk maakt ;
 • Bijdragen aan de integratie van de “remote handling” systemen binnen de het geheel van de faciliteit en daarbij de verschillende interfaces met de andere systemen, teams en groepen beheren;
 • Optreden als contactpersoon met de ontwerpers van de hot-cells door de vereiste inputs aan te leveren en waar mogelijk bij te dragen aan het eigenlijk ontwerp van de hot-cells;
 • Definiëren van het normatieve kader voor het systeemontwerp en de selectie van componenten, in overeenstemming met hun toegekende veiligheidsclassificatie.

Vereiste kwalificaties

 • Masterdiploma in de ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur) richting elektromechanica;
 • Ervaring met werken in een nucleaire faciliteit;
 • Ervaring met het ontwerp en/of de werking van componenten/systemen die op afstand worden gehanteerd en de manipulatie ervan in hot-cells;
 • Kennis van het ontwerp en/of de werking van hot-cells;
 • Ervaring met het ontwerp en/of de integratie van systemen onder hoog vacuüm;
 • Ervaring met hantering op afstand in radioactieve omgevingen vormt een troef;
 • Goede communicatie- en coördinatievaardigheden;
 • Bekwaamheid om technische specificaties en rapporten in het Engels op te stellen.
 • Ervaring met een 3D-modelleringsomgeving;
 • Ervaring met het opstellen van P&ID's en technische tekeningen.

Contact

Indien u vragen heeft, neem contact op met Patricia Van Pottelbergh: +32 (0)14 33 25 82.


Solliciteer hier