EN | FR | NL

Instrumentatie- en Controle-ingenieur


Deadline: 01/02/2019
Referentie: 548

Functiebeschrijving 

Het SCK•CEN ontwikkelt de multifunctionele bestralingsinstallatie MYRRHA, een flexibele snelspectrum onderzoeksreactor die wordt aangedreven door een deeltjesversneller (ADS = Accelerator Driven System). Volgens het gefaseerde implementatieplan van MYRRHA zal een eerste installatie op het SCK•CEN te Mol worden gebouwd, bestaande uit een lineaire protonversneller van 100 MeV, gekoppeld aan een protondoel-faciliteit. Deze faciliteit bevat een doelstation voor de “online extractie en scheiding” van radioactieve isotopen (Engels: ISOL, Isotope Separation OnLine) voor toepassingen in fundamenteel natuurkundig onderzoek en voor de productie van medische radio-isotopen. De faciliteit zal eveneens een doelstation voor onderzoek naar materialen voor fusie-gerelateerde toepassingen bevatten. In het ISOL-doelstation worden radioactieve isotopen geproduceerd door specifieke materialen te bestralen met de protonenbundel. De geproduceerde isotopen worden quasi-onmiddellijk geïoniseerd en onttrokken uit de bestraalde materialen om aangeleverd te worden aan de verschillende eindgebruikers in de vorm van “radioactieve ionenbundels” (RIB).

In het kader van dit project is het Institute for Advanced Nuclear Systems (ANS) op zoek naar een "instrumentatie- en controle-ingenieur" om toe te treden tot de Proton Target Research (PTR)-eenheid van de Accelerator Project (ACP)-groep.

Als ingenieur instrumentatie en controle maakt u deel uit van het zogenaamde “ISOL-team” en hebt u de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Ontwerp van het procescontrolesysteem voor de besturing van het volledige ISOL-systeem (protonbundelhantering, doelbesturing, ISOL-bundeldumpbesturing, radioactieve isotoopextractie en -transport, massascheiding en eerste distributie naar natuurkundige experimenten en collectorstation);
 • Ontwerp en/of selectie van de instrumentatie die vereist is voor een veilige en doeltreffende werking van het ISOL-systeem;
 • Ontwerp van het controle system voor de monitoring en controle van het ISOL-systeem, het RIB-transportsysteem en het “collector”-station;
 • Ontwerp van veiligheidsgerelateerde vergrendelingen;
 • Ontwerp van een robuust data-acquisitiesysteem;
 • Bijdragen aan de opstellen en uitwerken van P&ID schema’s van de ISOL-installatie;
 • Implementeren van een robuuste en efficiënte interface met het gelijkaardige controle system van de versneller alsook de interface met de conventionele systemen van de faciliteit (HVAC, toegangscontrole, …).

Vereiste kwalificaties

 • Masterdiploma in de ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur) richting elektronica, ICT, automatisering ...;
 • Werkervaring als controlesysteem- en instrumentatie-ingenieur;
 • Ervaring met werken met een op een versneller gebaseerde faciliteit of onderzoeksfaciliteit is een troef;
 • Bij voorkeur technische ervaring met zowel analoge als digitale instrumentatie alsook praktische ervaring met het implementeren van complexe controlesystemen;
 • Bewezen ervaring met het opstellen van functionele ontwerpspecificaties voor controlesystemen;
 • Ervaring met het ontwerp en implementatie van EPICS gebaseerd controlesystemen is een belangrijke troef;
 • Ervaring met ontwerp van HMI;
 • Goede communicatie- en coördinatievaardigheden;
 • Vlotte beheersing van het Engels (met de bekwaamheid om technische specificaties & rapporten op te stellen en om mondelinge presentaties te geven). Kennis van het Frans of het Nederlands is een troef;
 • Bereid om af en toe naar het buitenland te reizen.

Contact

Indien u vragen heeft, neem contact op met Patricia Van Pottelbergh: +32 (0)14 33 25 82.


Solliciteer hier