EN | FR | NL

Senior Fysicus ISOL Toepassingen


Deadline: 31/07/2019
Referentie: 551

Functiebeschrijving 

Het SCK•CEN ontwikkelt de multifunctionele bestralingsinstallatie MYRRHA, een flexibele snelspectrum onderzoeksreactor die wordt aangedreven door een deeltjesversneller (ADS = Accelerator Driven System). Volgens het gefaseerde implementatieplan van MYRRHA zal een eerste installatie op het SCK•CEN te Mol worden gebouwd, bestaande uit een lineaire protonversneller van 100 MeV gekoppeld aan een protondoel-faciliteit. Deze faciliteit bevat een installatie voor de “online extractie en scheiding” van radioactieve isotopen (Engels: ISOL, Isotope Separation OnLine) voor fundamenteel onderzoek in de natuurkunde en voor medische toepassingen. De faciliteit zal eveneens een doelstation voor onderzoek naar materialen voor fusie-gerelateerde toepassingen bevatten. In de ISOL faciliteit worden radioactieve isotopen geproduceerd door specifieke materialen te bestralen met de protonenbundel. De geproduceerde isotopen worden onttrokken uit de bestraalde materialen, geïoniseerd en uitgezuiverd door middel van een mass-separator om uiteindelijk als “radioactieve ionenbundels” (RIB) aangeleverd te worden aan de verschillende eindgebruikers.

In het kader van dit project is het Institute for Advanced Nuclear Systems (ANS) op zoek naar een "Senior fysicus ISOL toepassingen" om toe te treden tot de Proton Target Research (PTR)-eenheid van de Accelerator Project (ACP)-groep.

Als "Senior fysicus ISOL toepassingen" binnen het zogenaamde “ISOL-fysics team” heeft u de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Definiëren van de eerste reeks experimenten die zullen worden uitgevoerd van zodra de ISOL@MYRRHA installatie operationeel wordt;
 • Uitwerken van een internationaal samenwerkingsverband omtrent de definitie van het "Day1 experiment";
 • Begeleiden van nieuwe groepsleden (doctoraat, postdoctoraat) die het detectiesysteem voor het "Day1 experiment" zullen helpen ontwerpen;
 • Follow-up van de aankoop van componenten en de assemblage van de detector;
 • Implementatie van het DAQ-systeem;
 • Intensief testen van de detector, zowel offline als ook online bij een  andere ISOL installatie;
 • Definiëren van de vereisten omtrent online gegevensanalyse alsook de ontwikkeling van een systeem voor offline gegevensanalyse;
 • Deelnemen aan experimenten in andere ISOL-faciliteiten in samenwerking met de verschillende EURISOL-partners;
 • Deelnemen aan internationale activiteiten ter promotie van mogelijkheden van de ISOL@MYRRHA installatie binnen de gemeenschap;
 • Na de bouw van de faciliteit zal U optreden als algemeen coördinator van het experimentele programma rond de ISOL@MYRHHA installatie;
 • Initiëren van innovatieve ideeën voor natuurkundige experimenten en het overzicht behouden met betrekking tot de internationale vraag naar nieuwe ionenbundels.
 • Op de hoogte blijven van de gebruikersvraag naar RIB’s in de ISOL-gemeenschap en bij andere ISOL-faciliteiten;
 • Initiëren van onderwerpen en toezicht houden op doctoraats- en masterstudenten.

Vereiste kwalificaties

 • Doctoraatsdiploma in de wetenschappen;
 • Praktijkervaring in het opzetten, uitvoeren en analyseren van experimenten met radioactieve ionenbundelfaciliteiten;
 • Ervaring met werken in internationale samenwerkingsverbanden;
 • Ervaring in het voorbereiden van wetenschappelijke projecten en subsidieaanvragen;
 • Ervaring met het succesvol afhandelen van voorstellen voor experimenten (voorbereiding en verdediging van het voorstel, voorbereiding van het experiment);
 • Uitstekende organisatorische en coördinatievaardigheden (planning/follow-up van medewerkers);
 • Uitstekende communicatie- en rapportagevaardigheden;
 • Vlotte beheersing van het Engels (met de bekwaamheid om technische specificaties en wetenschappelijke rapporten op te stellen en mondelinge presentaties te geven). Kennis van het Frans of het Nederlands is een troef;
 • Bereid om naar het buitenland te reizen.

Contact

Indien u vragen heeft, neem contact op met Patricia Van Pottelbergh: +32 (0)14 33 25 82.


Solliciteer hier