Behandeling van kernafval

Transmutation v2

Verschillende landen in de wereld maken gebruik van kernenergie voor hun elektriciteitsproductie. De bijdrage van kernenergie aan klimaatbeheer wordt algemeen erkend. Zo heeft het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bevonden dat kernenergie een belangrijke rol moet spelen in de meeste energiemodellen die de klimaatopwarming willen beperken tot 1,5 ºC. Om kernenergie verder te optimaliseren als duurzame leverancier van energie moeten oplossingen gevonden worden voor het bestaand en toekomstig nucleair afval.

Het is nu al mogelijk om het meeste nucleair afval te recycleren naar mixed oxide fuel (MOX) die in de meeste reactoren kan gebruikt worden. Maar deze recyclage lost het probleem niet op van de kleine hoeveelheid hoogtoxisch hitte afgevend afval. Vanwege de lange halveringstijden van de radio-isotopen in dit afval moet het honderdduizenden jaren ondergronds bewaard worden in

stabiele lagen.

Dankzij innovatief onderzoek kan MYRRHA de behandeling van nucleair afval in een volgende fase brengen. Met geavanceerde scheidingsprocessen is het nu al mogelijk om de elementen die de meeste warmte afgeven en langste halveringstijden hebben, de zogenaamde mineure actiniden, te isoleren uit de gebruikte nucleaire brandstof. Eén van de voordelen van een Accelerator Driven System dat gekoppeld is aan een met lood-bismut eutecticum gekoelde reactor is dat het deze mineure actiniden kan afbreken. Dit proces wordt transmutatie genoemd. Volgens simulaties kunnen reactoren van het type van MYRRHA veilig functioneren met tot 30% mineure actiniden als brandstof, gevoelig meer dan bijvoorbeeld de klassieke kerncentrales die elektriciteit opwekken. MYRRHA zal daarom als eerste prototype in de wereld bijkomende inzichten aanbrengen over de transmutatie van mineure actiniden.

Geologische berging zal nog steeds nodig blijven voor het restafval na transmutatie. Toch zal deze geavanceerde scheiding en transmutatie een positieve invloed hebben op zowel de veiligheid als het economisch plaatje. Het eindresultaat zal leiden tot kleinere radiotoxiciteit van het overblijvende afval en zal ook de voetafdruk van dat afval verminderen.

Voor bijkomende informatie verwijzen we graag naar het Gemeenschappelijk Scientific Position Paper van SCK CEN en NIRAS/ONDRAF over geologische berging van nucleair afval in België.